Rådgivaren med de främsta lösningarna inom hantering av anrikningssand och dammar.

Våra styrkor

Rätt leverans i rätt tid till rätt budget.

På TCS sätter vi stort värde i att ta rollen som rådgivare – vi vill vara den främsta rådgivaren i branschen. Vi arbetar med design av dammar och upplag för anrikningssand, från idéstudier och tidiga utredningar till detaljprojektering, platskontroll under byggnation, uppföljning och efterbehandling. Vi har erfarenhet av alla aspekter och våra styrkor inkluderar:

  • God förståelse för driftpersonalens situation och vi anpassar vårs lösningar efter anläggningens behov.
  • Kunskap och erfarenhet av olika deponeringstekniker, frågor som rör deponering med hög fastgodshalt (förtjockad eller torr deponering) och system för slurrytransport och spigottering.
  • God förståelse för vattenfrågor, exempelvis isbildning, infrysning, avbördning av högflöden och damning på torra ytor.
  • Vi håller oss väl uppdaterade kring förändringar i lagstiftning och är ofta involverade i branschens diskussioner om riktlinjer.
  • Vi har ett stort internationellt kontaktnät och bevakar utvecklingen i andra länder. Bland annat är TCS representerade i ICOLD:s kommitté för gruvdammar (International Committee On Large Dams – världsomspännande organisation som arbetar med framtagande av internationella riktlinjer).
  • Vi förstår myndigheternas önskemål. TCS har flera medarbetare med stor erfarenhet av myndighetsrelationer och tillståndsprövningar. Vi representerar ofta våra uppdragsgivare i tillståndsförhandlingar i miljödomstolen.
  • Vi är bra på att prognostisera kostnader. Under de senaste åren har vi ägnat omfattande arbete åt att bygga upp ett referensbibliotek gällande kostnadsutfall för olika projekt – i syfte att kunna bistå med goda uppskattningar tidigt i processen.
Med andra ord:

TCS kan och vill hjälpa er att ta fram anpassade tekniska lösningar som är hållbara, kostnadseffektiva och i linje med internationell Best Available Technology. Vi kommer inte bara leva upp till era förväntningar – vi kommer att överträffa dem.

Läs mer om våra tjänster här.