Rådgivaren med de främsta lösningarna inom hantering av anrikningssand och dammar.

Vårt mål

TCS mål är att förhindra att anrikningssanden blir en begränsande faktor för gruvindustrins framtida utveckling.

Metaller är det perfekta kretsloppsmaterialet. Men hur vi än räknar så räcker inte de metaller som finns idag. Miljoner människor i världen står i begrepp att resa sig ur fattigdom – och efterfrågar mer metaller för att kunna göra detta.

En av industrins största utmaningar är hanteringen av restprodukten anrikningssand.

TCS ska vara rådgivaren som förknippas med de främsta lösningarna inom hantering av anrikningssand och dammar.

Vad är anrikningssand?

Anrikningssand är den restprodukt som inom gruvindustrin fås efter krossning, malning och anrikning av malm. Vanligtvis levereras denna restprodukt i form av en slurry bestående av finmald sand – anrikningssand – uppblandad med vatten.

Gruvverksamheten är beroende av att denna produkt hanteras på ett hållbart sätt under och efter gruvans livslängd. Normalt görs detta i uppdämda magasin eller på upplag, vilka efter gruvans stängning efterbehandlas och anpassas för att kunna lämnas utan att utgöra en belastning för omgivningen.