Rådgivaren med de främsta lösningarna inom hantering av anrikningssand och dammar.

Träffa oss här

För oss är deltagande på internationella sammankomster en självklarhet.

Genom ett frekvent deltagande på nationella och internationella sammankomster får vi ta del av ny information inom vårt teknikområde och sprida vår kunskap till andra. Under åren har TCS byggt upp ett stort internationellt kontaktnät och vi är bland annat svensk representant i ICOLD:s kommitté för gruvdammar (International Commission on Large Dams, http://www.icold-cigb.net/).

Kommande

26 aug–30 aug
Lissabon, Portugal
18 sep–20 sep
Göteborg, Sverige
27 sep–3 okt
New Dehli, Indien
10 nov–13 nov
Colorado, USA
26 nov–28 nov
Perth, Australia

Arkiv

Se bilder och mer information från aktiviteter och resor här: