Rådgivaren med de främsta lösningarna inom hantering av anrikningssand och dammar.

Träffa oss här

För oss är deltagande på internationella sammankomster en självklarhet.

Genom ett frekvent deltagande på nationella och internationella sammankomster får vi ta del av ny information inom vårt teknikområde och sprida vår kunskap till andra. Under åren har TCS byggt upp ett stort internationellt kontaktnät och vi är bland annat svensk representant i ICOLD:s kommitté för gruvdammar (International Commission on Large Dams, http://www.icold-cigb.net/).

Kommande

2 okt–5 okt
Nevada, USA
11 okt
Zinkgruvan, Örebro
5 nov–8 nov
Vancouver, Canada

Arkiv

Se bilder och mer information från aktiviteter och resor här: