Rådgivaren med de främsta lösningarna inom hantering av anrikningssand och dammar.

Kunskapsbibliotek

Välkommen till TCS:s kunskapsbibliotek. Här hittar du information inom ett flertal områden med koppling till hantering av anrikningssand och dammbyggnad. Vi börjar med anrikningssanden…

Vad är anrikningssand?

Anrikningssand är den restprodukt som inom gruvindustrin fås efter krossning, malning och anrikning av malm. Vanligtvis levereras denna restprodukt i form av en slurry bestående av finmald sand – anrikningssand – uppblandad med vatten. Gruvverksamheten är beroende av att denna produkt hanteras på ett hållbart sätt under och efter gruvans livslängd. Normalt görs detta i uppdämda magasin eller på upplag, vilka efter gruvans stängning efterbehandlas och anpassas för att kunna lämnas utan att utgöra en belastning för omgivningen.

Våra uppdragsgivare producerar – beroende på anläggningens storlek – alltifrån ett tiotal liter, till ett par kubikmeter slurry i sekunden. Varje sekund. Dygnet runt. De största svenska gruvdammarna täcker områden som är flera kvadratkilometer stora och där hela ytan höjs flera meter per år. Det handlar om stora och komplexa system som kräver god kännedom om bland annat geoteknik och vattenhantering. Det senare kan erhållas via en riktigt bra rådgivare.