Våra lösningar

Genom stort kunnande och med hög kvalitet levererar TCS, Tailings Consultants Scandinavia, tekniska lösningar med god funktion som ligger i linje med internationell Best Available Technology. Vi har lång erfarenhet av hantering av anrikningssand och har kunskap gällande alla aspekter inom området vare sig det gäller drift, miljö eller ekonomi. Redan i ett tidigt skede kan vi ge er en god bild av såväl tidplan som kostnader för att täcka de behov som finns på er anläggning.

På TCS är vi lyhörda, pålästa och vi vet hur de olika delarna av anrikningsprocessen samverkar. Vi kan därför ta fram lösningar som uppskattas av alla berörda parter – från driftspersonal till tillsynsmyndigheter. Vi vill alltid ligga i framkant och för att uppnå våra mål arbetar vi på ett sätt som vi beskriver som lösningsinriktat, inspirerat och över förväntan. Vi siktar alltid på att ge dig en leverans som överträffar dina förväntningar.

Välkommen till TCS

Rådgivaren med de främsta lösningarna inom hantering av anrikningssand och dammar.


Kontakt & Medarbetare